All posts tagged “Jämställdhet

comment 0

Representation på liv och död

Idag är det internationella kvinnodagen. En fråga jag anser att vi pratar alldeles för lite om inom jämställdhetsdebatten är det största problemet med bristande mångfald inom tekniksektorn, nämligen att majoriteten av de som skapar produkter som vi alla använder dagligen är vita män. Då pratar… Read More