comment 0

Byt ut era ledare mot exempelvis koppar, NbTi eller kisel

Det är ett faktum att kvaliteten på ledare från bland annat Svenska Dagbladet och Göteborgsposten de senaste åren nått bottennivåer. Det finns helt klart en mängd andra ledare som ger större värde och nytta till Sverige och världen.

Ett exempel är koppar. Koppar är känt som en av de absolut bästa ledarna, och används därför i ledningarna som kopplar ihop vattenkraftverken i norra Sverige med eluttagen i våra hem, med låga förluster. Koppar har på det sättet bidragit starkt till den utveckling och förbättring av levnadsstandard som vi åtnjutit under det senaste århundradet. Tack vare koppar fick vi lampor i hemmet, radio och TV, tvättmaskiner och elektriska köksmaskiner som gjorde det möjligt för kvinnor att delta i förvärvsarbetet och minska det ekonomiska beroendet. Koppar har därmed varit med i kampen för utbildning och upplysning för alla, för jämställdhet och för produktivitetsökningar inom industri med ekonomisk utveckling som följd.

I den demokratiska utvecklingen är kisel de senaste decenniernas stora hjälte, en halvledare som är basen i datorer och möjliggörare för den digitala revolution vi nu står mitt i, en revolution som gett massan tillgång till nästintill oändlig information, som gett alla människor en plattform att föra fram sina åsikter. Vi har kisel att tacka för att vi kan kommunicera i princip gratis och utan tidsfördröjning till 80% av människorna på denna jord (ja, inte ens kisel är allsmäktig så 20% av jordens befolkning har fortfarande inte tillgång till Internet eller telefoner).

I jämförelse faller SvDs ledare platt. Vad är deras största tillskott till världen? Normalisering av åsikter som för inte länge sedan sågs som inhumana, rasistiska och odemokratiska? Det koppar, kisel och, ja just det Niobiumtitan, supraledaren som är en grundbult i magnetresonansavbildning (MR, ofta felaktigt refererat till som magnetröntgen), förser oss med är inte bara direkt livsavgörande funktioner i vår vardag. De ger oss också, genom den utvecklingskurva de är en sådan vital del av, visioner för vilken värld vi kan skapa för oss själva, för våra barn och för deras barn efter dem.

Jag vet inte hur det är med er, men för mig är det tydligt vilka ledare jag vill inspireras av, och vilka som förtjänar att falla i evig glömska.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.